parallax background

DespreElite Art


Elite Art este un ONG cultural care și-a început activitatea în 2003 și care desfășoară numeroase programe culturale ce au ca scop dezvoltarea societății civile prin artă. Club pentru UNESCO de la înființare și reprezentat al rețelei Jeunesses Musicales International din 2010, asociația s-a remarcat la nivel național și internațional prin calitatea evenimentelor și prin conceptele originale implementate.

Eforturile Elite Art se concentrează în direcția promovării cooperării intelectuale internaționale în concordanță cu principiile fundamentale UNESCO, așa cum sunt acestea enunțate în Constituția organizației. Rolul României în dezvoltarea patrimoniului cultural european este una dintre temele principale ale programelor desfășurate, urmărindu-se difuzarea la nivel global a operelor artștilor români.

Muzica clasică și artele vizuale sunt direcțiile principale de dezvoltare, care au definit activitatea organizației mai mult de un deceniu. În ultimii ani asociația a abordat noi domenii precum educația timpurie, street art, teatrul și educația civică.